ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ข้อมูลบุคลากร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี 2562

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    -ยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ร.ด.2)เพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2.ภาษีป้าย

     -ยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ป.1)เพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี  กรณีขึ้นป้ายใหม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้าย

3.ภาษีบำรุงท้องที่   

    -ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี  กรณีที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครอบครอง

4.ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ 

   -ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  ในวันและเวลาราชการ / ติดต่อสอบถาม 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับ อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ่อทอง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2 ... วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายมาโนช  พินิจชอบ นายก อบต . บ่อทอง มอบหมายให้ นายจตุรงค์  บุญพรหมอ่อน รองนายก อ ...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้จัดทำโครงการงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำสักการะพระแก้ ... องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   หนังสือรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
   รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2562
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนแดง
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่องรายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ก.ย.2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่องรายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.พ.2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
   จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2564
   ทต.บ้านซ่องประกาศจ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2306 ฉช Ag25.3
   ทต.บ้านซ่องประกาศจ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0737 ฉช Ag25.2
   ทต.บ้านซ่อง ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองหว้า (Ag28.1)
   ทต.บ้านซ่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านธารพูด (Ag22.3)
   ทต.บ้านซ่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหัวกระสังข์ (Ag22.2)
   ทต.บ้านซ่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่6 (Ag22.1)
ข่าวย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562  

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบตั้่งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

การแก้ไขปัญหา ขยะ ด้วยหลัก 3R
การแก้ไขปัญหา ขยะ ด้วยหลัก 3R  
ขยะ เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานล้วนหันมาให้ความสนใจและเร่งแก้ไขกันมากขึ้น ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากหน่วยเล็กๆในสังคม คือครอบครัว หรือครัวเรือน หากแต่ละครัวเรือนสนใจคัดแยกขยะแล้วจะพบได้ว่าปริมาณขยะในสังคมจะลดลงมิใช่น้อยเลยทีเดียว และเพื่อเป็นการเริ่มช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะในระยะแรกนั้น เราของนำเสนอหลักการคัดแยกขยะง่ายๆ ด้วยหลัก 3R คือ R1 : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลองมาสำรวจกันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ทำได้ง่าย ๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง เป็นต้น เพียง-เท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย R2 : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำชุดทำงานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาค แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำรับประทานหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย R3 : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนำมารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การนำแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋องน้ำอัดลมก็สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่หรือ ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ในครัวเรือนดูนะคะเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของเราให้น่าอยู่มากขึ้นค่ะ
โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายหมู่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ - หมู่ ๑ บ้านปากน้ำ
โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายหมู่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ - หมู่ ๑ บ้านปากน้ำ  
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ่้านบ่อทอง - บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่ล้อม ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ่้านบ่อทอง - บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่ล้อม ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อ  
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ่้านบ่อทอง - บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่ล้อม ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ่้านบ่อทอง - บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่ล้อม ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อ  
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง  
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง  
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง  
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายบ้านนาบุ - บ้านนายหล่ำ ศรีกอง  
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า  
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันว่า โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่ส์ไวรัส (Rabies Virus) มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะเดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง ที่สำคัญ เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้ป้องกันได้และสามารถทำให้หมดไปจากคนและสัตว์เลี้ยง ในหลายประเทศยังมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่ควบคุมโรคในสุนัขไม่ได้ ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) กลุ่มสหวิชาชีพทั่วโรคได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กรเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (Global Alliance for Rabies Control) ซึ่งต่อมาได้มีการกำหนดให้มีวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในเดือนกันยายน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศร่วมสนับสนุน พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ไม่ได้เกิดกับสุนัขเท่านั้น ชื่อของโรคทำให้เข้าใจกันผิดคิดว่าโรคนี้เกิดกับสุนัขเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วโรคนี้เกิดกับสัตว์เลือดอุ่นด้วย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น แมว ชะนี ลิง กระรอก กระแต หนู ค้างคาว แม้แต่สัตว์เศรษฐกิจอย่าง วัว ควาย ม้า สุกร พบในตัวที่มีประวัติเคยถูกสุนัขบ้ากัดมาก่อน หรือสัตว์ป่าในเมืองไทยพบว่า สุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญมากที่สุด กว่า 95% ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากสุนัข รองมาคือ แมว การติดต่อ สุนัขและแมวที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแพร่เชื้อได้ทางน้ำลาย เพราะเชื้อจะออกมาในน้ำลายเป็นระยะตั้งแต่ 1 – 7 วันก่อนแสดงอาการจนกระทั่งตาย คนเราจะติดเชื้อนี้ก็ต่อเมื่อ •ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน •ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้เลียหรือน้ำลายสัตว์กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วนหรือ เยื่อบุเมือกบุตา จมูก ปาก (ถ้าน้ำลายถูกผิวหนังปกติ ไม่มีรอยข่วนหรือบาดแผล ไม่มีโอกาสติดโรค) •การติดต่อโดยการหายใจ มีโอกาสน้อยมาก ยกเว้นมีจำนวนไวรัสในอากาศเป็นจำนวนมาก เช่น ในถ้ำค้างคาว •การติดต่อโดยการกินเกิดขึ้นได้ยาก ไม่เคยมีรายงานตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการติดต่อจากคนไปสู่คน ในธรรมชาติก็ไม่เคยมีรายงานเช่นกัน อาการที่พบในสัตว์ ส่วนใหญ่สุนัข แมว วัว ควาย มีระยะพักตัวไม่เกิน 6 เดือน ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2 – 3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของ จะปลีกตัวออกไปหลบซุกตัวเงียบๆ มีอารมณ์หงุดหงิด ตัวที่เคยขลาดกลัวคนก็จะกลับมาคลอเคลีย เริ่มมีไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ การตอบสนองต่อแสงของตาลดลง กินข้าวกินน้ำน้อยลง ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดไป ระยะตื่นเต้น คือ เริ่มมีอาการทางปราสาท สุนัขจะกระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า ถ้ากักขังหรือล่ามไว้ จะกัดกรงหรือโซ่จนเลือดกบปาก โดยไม่เจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล และไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอกหรือขย้อนคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้ ล้มลงแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบ้ามีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม สุนัข ที่แสดงอาการแบบดุร้าย จะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นให้เห็นเด่นชัดและยาวนาน แต่จะแสดงอาการในระยะอัมพาตสั้นมาก ที่แสดงอาการแบบซึม จะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นสั้นมากจนไม่ทันสังเกตเห็น แต่จะแสดงอาการในระยะอัมพาตเด่นชัด แมว อาการคล้ายสุนัขแต่ไม่ชัดเจน และพบอาการแบบดุร้ายมากกว่าแบบซึม สุนัขและแมวที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้าจะแสดงอาการป่วยจนกระทั้งตายไม่เกิน 10 วัน โค กระบือ อาการจะตื่นเต้น กระสับกระส่าย เดินโซเซ มักมีอาการคล้ายมีอะไรติดคอ น้ำลายไหลยืด ท้องอืดป่อง อัมพาตและตาย ระยะฟักตัวของโรค หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อเข้าร่างกายจนกระทั่งเกิดอาการบางรายอาจนานเกิน 1 ปี บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน แต่โดยเฉลี่ย 3 สัปดาห์ถึง 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 1.จำนวนเชื้อที่เข้าไป (บาดแผลใหญ่ ลึกหรือมีหลายแผล มีโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปได้มาก) 2.ตำแหน่งที่เชื้อเข้าไป (ถ้าอยู่ใกล้สมองมาก เชื้อก็จะเดินทางไปถึงสมองได้เร็วหรืออยู่ในที่มีปลายประสาทมาก เช่น มือหรือเท้า เชื้อก็จะเข้าสู่ระบบประสาทได้ง่าย) 3.อายุคนที่ถูกกัด (เด็กและคนชราจะมีความต้านทานของโรคต่ำกว่าคนหนุ่มสาว) 4.สายพันธุ์ของเชื้อ ถ้าเป็นสายพันธุ์จากสัตว์ป่า จะมีอาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์จากสุนัข อาการที่พบในคน สำหรับอาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการของสมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ โดยอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบๆ ร้อนๆ แล้วลามไปส่วนอื่น บางคนคันมากเกาจนกลายเป็นแผลอักเสบ มีน้ำเหลือง ต่อมาจะกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น ตามักเบิกโพลงบ่อยๆ บางครั้งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคทางจิต มีอาการกลืนลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็งทำให้ไม่อยากดื่มน้ำมีอาการกลัวน้ำ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคกลัวน้ำ ไม่อยากกลืนแม้กระทั่งน้ำลาย จึงทำให้น้ำลายไหล บางคนอาจปวดท้องน้อยและขา คนไข้เพศชายบางรายมีน้ำอสุจิไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติและตายในที่สุด เมื่อถูกกัดทำอย่างไร ถ้าถูกสุนัขบ้ากัด หรือสงสัยว่าบ้ากัด ข่วน หรือเลียตามบาดแผล ให้รีบปฏิบัติดังนี้ 1.รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะทำให้เชื้อโรคต่างๆ ที่บริเวณนั้นหลุดออกจากแผลไปตามน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า หรือเชื้อโรคอื่นๆ แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน หรือยาฆ่าเชื้ออื่นๆ แทน 2.ต้องจดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัด รวมทั้งติดตามสืบหาเจ้าของเพื่อซักถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่มาของสัตว์และสังเกตอาการสัตว์ที่กัด 10 วัน (สุนัขคอกเดียวกัน พันธุ์เดียวกัน สีเดียวกัน ลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจจำผิดตัวได้) 3.ไปพบแพทย์เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้ฉีดคนในปัจจุบันไม่ต้องฉีดรอบสะดือทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้ว ฉีดเพียง 4 – 5 เข็มฉีดได้ทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ์
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุงฯ
โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุงฯ  
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.12.229
คุณเข้าชมลำดับที่ 138,203
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201   Fax : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.